Millers Oils Super Two Stroke

Millers Oils Super Two Stroke

Külsüz Motor Yağı

Ön-ateşlemeyi en aza indirmek ve emisyonları azaltmak için külsüz performans katkılarının gerektiği yerlerde kullanım içindir.

205L / 25L / 4x5L / 10x1 L (paket)
Stok Kodu: Super Two Stroke