Millers Oils 90W Cylinder Oil

Ağır bir viskozite, ilave edilmiş yağ bileşikleri içeren buharlı motor silindir yağıdır.

SKU: 90W Cylinder Oil