Sentinel Diefuel

DIEFUEL, dizel yakıtını daha uzun süre dayanan, daha hızlı başlatan, daha fazla güç veren ve daha az egzoz yan ürünü yayan sıvı bir işlemdir. DIEFUEL, hidrokarbon çözücüler ve petrol distilatlarının benzersiz bir karışımıdır.

Tamamen karışabilir olması, takviye edilen yakıtın ayrılmaz bir parçası haline getirir. Yeni bir formülasyon olan DIFUEL, proaktif bir biyosit ile jel haline gelmiş yakıtı, donmuş yakıt hatlarını ve filtreleri yeniden sıvılaştırarak ve mikrobiyal büyümeyi önlemektedir.

SKU: Diefuel